اخبار

عین مال

انواع خیارات در معاملات ملکی کدامند ؟

مجلس :  ” هر یک از متبایعین بعد از عقد قرارداد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند .

 تاخیر ثمن : اگر فروشنده و خریدار زمانی برای پرداخت ثمن یا تسلیم ملکی تعیین کنند ، با عدیم ایفای تعهد قادر به برهم زدن قرارداد است .

 روئیت و تخلف از وصف : کسی ملکی را به توصیف دیگری خریداری نماید لیکن پس از خرید متوجه مغایرت ملک با مشخصات مورد معامله مواجه شود می تواند فسخ کند.

 غبن :  هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد ، بعد از علم به تفاوت ارزش مورد معامله با قیمت بازار شود می تواند معامله را فسخ نماید .

 تدلیس : هرگاه بایع تدلیس ( پنهان کردن عیب و فریب مشتری ) نموده باشد ، مشتری حق فسخ دارد .

 عیب : هرگاه بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است به قبول مبیع با اخذ ارش یا فسخ معامله .

 شرط : در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو اختیار فسخ معامله باشد .

تبعیض صفقه : هرگاه عقد مبیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق فسخ دارد.

 

بازدیدها: 1065

One Comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *